VETERINÁRNA MEDICÍNA

(MAGNETICKO-INFRAČERVENÁ LASEROVÁ TERAPIA)

PRÍSTROJ KVANTOVEJ MEDICÍNY „RIKTA - MV“

Dovoľte nám, aby sme vám predstavili terapeutický prístroj „RIKTA - MV“, ktorý bol skonštruovaný na základe najnovších poznatkov kvantovej medicíny.
Kvantová medicína – je nová, perspektívna, rýchlo sa rozvíjajúca, vysokoefektívna oblasť súčasnej medicíny. Založená je na vzájomnom pôsobení procesov živého organizmu a elektromagnetického žiarenia, a zahŕňa všetky oblasti zabezpečenia zdravia človeka a živočíchov: prevenciu, diagnostiku, liečbu a rehabilitáciu. Kvantová medicína používa veľmi nízke úrovne energie, ktoré sú charakteristické pre procesy výmeny informácií.

V ponúkanom terapeutickom prístroji „RIKTA - MV“ sa vedcom i lekárom podarilo spojiť také vlastnosti elektromagnetických polí a žiarení, ktoré najpriaznivejšie vplývajú na základné procesy živého organizmu. Pritom sa dosahuje efekt synergizmu, t.j. efekt vzájomného zosilnenia, pri ktorom sa súčasný spoločný vplyv niekoľkých druhov žiarenia prejaví oveľa vyššou efektivitou liečby ako pri rozdelenom postupnom aplikovaní každého liečebného faktora.

Po prvýkrát boli práce o kvantovej medicíne rozpracované v Rusku pre potreby v kozmonautike, a neskôr sa začali využívať i pre potreby v medicínskej praxi. Niekedy kvantovú medicínu zaraďujú k fyzioterapii. Nie je to správny názor, pretože na rozdiel od tradičnej fyzioterapie, kvantová medicína ovplyvňuje procesy a funkcie organizmu ako celku. Kvantová terapia je schopná zabezpečiť obnovu poškodených bunkových membrán, a týmto spôsobom i obnoviť poruchu informačno-energetických spojení medzi bunkami, orgánmi a systémami.

Niekedy sa metodika kvantovej medicíny: MIL-terapia, zamieňa s reflexoterapiou, tj. pôsobenie na biologicky aktívne body. Rozdiel je v tom, že pri MIL-terapii sa používajú tri základné spôsoby ožiarenia.
1.  kontaktný, tj. priloženie žiariča prístroja na patologickú oblasť.
2.  skenujúci, tj. pomalým pohybom sa aplikuje žiarenie na miesta poranenia, na zónach projekcie
     patologických procesov na koži tela, na biologicky aktívnych bodoch.
3.  akupresúrny, tj. priloženie žiariča alebo príslušného nadstavca na biologicky aktívne body.

Výber spôsobu liečby záleží od konkrétneho ochorenia. Predstavovaný terapeutický prístroj „RIKTA - MV“ bol skonštruovaný a vyrába sa od roku 1991 ruskou firmou MILTA-PKP GIT, ktorá je hlavnou súčasťou Medzinárodnej asociácie kvantovej medicíny. Asociácia bola založená v roku 1999.

FUNKČNOSŤ PRÍSTROJA „RIKTA - MV“.

1.  Magneticko-infračerveno laserový terapeutický prístroj „RIKTA - MV“ je určený pre bezbolestné,neinvazívne, nefarmakologické ošetrenie rôznych chorôb zvierat.
Prístroj sa môže používať pri súčasnom použití farmakologických metód. Prístroj poskytuje simultánne prenikajúci účinok koherentných a nekoherentných dávok infračerveného a červeného spektra na biologické objekty v kombinácii s povrchovým účinkom, pôsobením statického magnetického poľa.
2.  Ošetrenie sa môže vykonávať kontaktným spôsobom, keď sa žiarič prikladá na bolestivé miesta podľa metodiky. A tiež nekontaktným spôsobom, keď je žiarič vo vzdialenosti 1-3 cm nad ranami, popáleninami, vredmi, atď. na povrchu tela zvieraťa. V prípade poranenia väčšieho rozsahu sa používa skenovacia metóda ošetrenia, kedy sa žiarič plynule pohybuje nad ošetrovaným miestom, pričom presahuje okraje rany v rozsahu 1-2cm na zdravú kožu.
3.  Na zvýšenie efektívnosti prístroja sa používajú nasledovné dodatkové komponenty (na zvláštnu objednávku):
 -  žiarič Douche-1 sa používa v prípade hĺbkového tkaninového prieniku, ošetrenia veľkých plôch, alebo zvýšených dávok žiarenia,
 -  KON-1 set – ľahké vodiace koncovky, používajú sa pre laserové bodové dávkovanie na biologicky aktívne body (BAB), ktoré sú biologicky prepojené s patologickými zónami, a tiež na vnútorné zásahy do vnútorných orgánov. (nos, uši, análny otvor, vagína atď.).
 -  KON-2 set – ľahké vodiace koncovky pomáhajú skoncentrovať žiarenie na zredukovanú plochu z priemeru 29 mm na 15-20 mm,
 -  Intrakavitárny žiarič – poskytuje vysoký výkon a používa sa pre ožiarenie intrakavitárnych orgánov.
4.  Prístroj je určený na použitie na veter. poliklinikách, klinikách, nemocniciach, ambulanciách, špecializovaných mobilných staniciach a tiež v domácom prostredí podľa doporučenia veterinárneho lekára.
5.  Prístroj je určený na použitie v bežných teplotách od 10 – 35°C a atmosférického tlaku od 84 – 100 kPa pri relatív.vlhkosti,nepresahujúcej 80%.
6.  „RIKTA -MV“ má zabudovaný akumulátor, preto sa s ním dá pracovať v 2 režimoch:
     a/  v ambulancii s napojením na elektr. sieť 220 V,
     b/  v teréne-pomocou akumulátora.

Technická charakteristika „RIKTA - MV“.

1.    Vlnová dĺžka radiácie; mm
                - laserové žiarenie:                        0,8 – 0,91
                - LED´s infračervené žiarenie:      0,86 – 0,96
                - červené žiarenie:                         0,60 – 0,70
2.    Pulzná nastaviteľná frekvencia laseru a LED´s diódy:
                - infračervené žiarenie, Hz:
                - stála frekvencia:                          4,64 512, 4.096 + - 5%
                - variabilná frekvencia:      v rozsahu 250 – 1
3.    Pôsobenie žiariča na plochu, v cm2:
                - žiariče EM 1, EM 2:                     4+ - 0,4
                - žiarič „Douche-1“:                       20+ - 0,0,8
4.    Magnetická indukcia, v mT:                    35+- 10
5.    Laserové žiarenie pulzujúce – sila vo W (bez zbytku):
                - žiariče EM1, EM2                        8
                - žiarič „Douche–1“                       20
                - žiarič „Douche-2“                        -8
                - intrakavitárny žiarič                     8
6.    Expozičný čas v minútach:                   1,2,5,10,30
7.    Nabitie akumulátora:
                                                                      +3
                VDC:                                              2
                                                                      -2
                Nabíjací prúd v A:                          0,8
8.    Vonkajší rozmer prístr. v mm:.              210 x 180 x 70
9.    Váha v kg (max.):                                   3,5
10.  Priemerná životnosť v rokoch:              5
11.  Maxim. prevádzkový čas prístroja
       pomocou akumulátora, od momentu
       nabitia v hod:                                          8
              (za podmienky použitia akum.:       F6 10601 /6V, 6,5 Ah/ )
12.  Elektrická bezpečnosť podľa
       IEC 601-88::                                           trieda ochrany
       Prístroje s vnútornou silovou jednotkou.

ZHODNOTENIE POUŽITIA PRÍSTROJA „RIKTA - MV“ VO VETERINÁRNEJ PRAXI.

A/    Vo veterinárnej ambulancii firmy CASSOVET Košice sme za obdobie 4 mesiacov overovali úspešnosť využitia prístroja „RIKTA - MV“ v praxi malých zvierat.
Celkove sme použili prístroj u 34 zvierat /psy, mačky/ s dĺžkou ošetrenia v rozmedzí od 6-12 dní. Indikačné skupiny zvierat tvorili spondylózy, nekomplikované rany, po operačných zákrokoch, chronické mokvajúce exémy, komplikované rany hojace sa per secundam a pooperačné stavy po plastike kolenných väzov.
Aplikácie vykonávali sami majitelia po inštruktáži /eliminácia stresu pacienta z prítomnosti lekára/.
K zlepšeniu stavu dochádzalo väčšinou už pri 2.-3. aplikácii. Pri spondylotických pacientoch sa prah bolesti znížil už po 1.-2. aplikácii, pričom kontinuálna terapia priniesla trvalý analgetický efekt / zatiaľ možno hodnotiť jeho dĺžku len z pohľadu sledovaného obdobia, tj. 1-3 mesiace/.
Pri pacientoch s ranami po operačných výkonoch bol priebeh hojenia rýchlejší, bez dehiscencií a bez lokálnych hyperemických reakcií. Rany výrazne menej boleli a prah pruritu bol taktiež eliminovaný /nepozorované lízanie /.
Mokvajúce ekzémy nemali tendenciu sa šíriť, efekt sa dostavil na 6.-8. deň.
Po ranách hojacich sa per secundam tvorba granulačného tkaniva bola veľmi intenzívna, epitel sa zakotvil už na druhý deň. Okolie rany bolo kľudné, bez výraznej hyperémie.
Pacientom po plastike kolenných väzov bola doporučená aplikácia prístroja už od 1.-3. dňa po operácii. Efekt spočíval hlavne v znížení prahu bolesti, eliminácii opuchu kolena, rýchlejšom hojení operačnej rany.

Použitie prístroja „RIKTA“ vo veterinárnej ambulancii CASSOVET, Košice.

B/    Použitie prístroja „RIKTA“ vo veterinárnej ambulancii MVDr. Martin Bodnár, Košice, nám. Slobody 23

Vo svojej ambulancii používam od roku 2003 prístroj kvantovej medicíny „RIKTA - 04“. Prístroj je vhodný pre použitie v ambulantnej praxi. Terapeutické možnosti prístroja využívam v dosť širokej škále aplikácií. Prevažne aplikujem terapiu na psoch, ale vyskytli sa aj možnosti terapie iných pacientov /mačky, škrečok, andulka../.

Nakoľko za obdobie, ktoré používam prístroj, sa nevyskytol dostatočný počet pacientov na to, aby som mohol vykonať štatistické vyhodnotenie, preto uvediem výsledky terapie u jednotlivých pacientov na ilustráciu možnosti prístroja „RIKTA - 04“.

Kazuistika

Bordodoga /poranenie na hlave, šitá rana, liečba atb, hojenie per. sec. int.,/po 4 aplikáciách terapie výrazné zlepšenie stavu rany, znížený opuch, minimálny ranový sekrét.
Kokeršpaniel /Otitída chronická, výrazný zápach, výtok hnedého sekrétu, aplikácia ATB, 5 x terapia s prístrojom „RIKTA - 04“. Ústup sekrétu, vymyznutie symptómov zápalu, bez zápachu /.
Mačka /vypadla zo 4. poschodia – rana na hrudníku – krepitácia, šitie, atb, bolestivosť v lumbo – sakrálnej oblasti, traumatický šok, - aplikácia kvantovej terapie v oblasti poranenia a krížovej časti tela, po 5 aplikáciách zviera chodí bez bolesti, rana nebadateľná.
Labradorský retríver / v medziprstovom priestore zápalovo zmenená koža s ex. výpotkom, 1x dezinfekcia, 4x aplikácia kvantovej terapie. Vymiznutie príznakov zápalu, vymiznutia krívania po prvej aplikácii terapeutickej dávky /.

Moje osobné skúsenosti s aplikáciou terapie na sebe: Niekoľkomesačný problém s opuchom kĺbu prsta na ruke. / 10x aplikácia 1min. – normálna pohyblivosť, vymiznutie opuchu, minimálna bolestivosť v kĺbe.
Diagnóza – Chondromalácia kolenného kĺbu. / 14x aplikácia kombinovanej terapie / 1000 Hz, 50 Hz, var Hz, rôzny počet minút, / bez antiflogistík, po prvých dňoch zvýšená bolestivosť v kĺbe, následne výrazné zlepšenie stavu, nebolestivosť, vymiznutie podvedomého šetrenia kolena pri chôdzi, terapia opakovaná po dvoch mesiacoch, všeobecná stimulácia, /bezproblémová pohyblivosť kĺbu, „neviem, že mám koleno“/.

späť na zoznam produktov

Copyright © 2008 TEMDENT.sk