Od r. 2004 firma TEMDENT spoločne so svojim obchodným zástupcom na Ukrajine sa aktívne zúčastňuje viacerých medzinárodných výstav a kongresov.

Prezentovali sme naše výrobky na týchto medzinárodných výstavách a kongresoch:

r. 2005 – „Ochorona zdorovja 2005“ – Ľviv Ukrajina

r. 2006 – „Ochorona zdorovja 2006“ – Ľviv Ukrajina

r. 2006 – „II. Medzinárodný kongres proktológov Ukrajiny“ – Ľviv Ukrajina

r. 2007 – „Ochorona zdorovja 2007“ – Kyjev Ukrajina

r. 2008 – „Ochorona zdorovja 2008“ – Kyjev Ukrajina

december 2008 – zúčastnili sme sa výstavy „Zdravoochranenie 2008“ – Moskva, Ruská federácia

r. 2010 – zúčastnili sme sa výstavy „Zdravoochranenie 2010“ – Moskva, Ruská federácia

Copyright © 2008 TEMDENT.sk