REFERENCIE A KLINICKÉ ŠTÚDIE O KVANTOVEJ MEDICÍNE

Lekári používajúci vo svojej praxi prístroj RIKTA
  1. MUDr.Karpenko – PK Rožňava
  2. MUDr.Kunayová, CSc. - Košice,
  3. MUDr.Šaling – chirurg, Detva
  4. MUDr.Záňová – detská lekárka, NsP Dolný Kubín
  5. MUDr.Štefanec – Centrum lieč.rehabilitácie, Nemšová
  6. MUDr.Štefanková – Levice
  7. MUDr.Pullman - chirurgická klinika MEDICON, Malacky
  8. MUDr.Jankovič - Dudince
  9. MUDr.Siveková - Bratislava
10. MUDr.Cifra - Detva, Lučenec
11. Športová klinika SPORTMED, Bratislava

Veterinárni lekári používajúci vo svojej praxi prístroje série RIKTA
  1. MVDr.Bodnár - Košice
  2. MVDr.Kravec - Spišská Nová Ves
  3. MVDr.Truska - Stará Ľubovňa
  4. MVDr.Reptová - Ivánka pri Dunaji
  5. MVDr.Lukáč - Liesek
  6. MVDr.Bernát - Piešťany
  7. MVDr.Maňko - Banská Bystrica
  8. MVDr.Smatana – Bojnice
  9. MVDr.Borka – Šahy
10. MVDr.Faga - Trnava
11. MVDr.Miklošovičova - Pezinok
12. MVDr.Novačik - Topolčany

Fyzické osoby a firmy používajúce prístroj RIKTA
  (V rámci domáceho liečenia a na preliečenie zamestnancov)
  1. pán Kollár – Malá Čausa
  2. pani Víchová – Bratislava
  3. pani Sadloňová - Bratislava
  4. ALL PRINT s.r.o - Bratislava
  5. Energoinvest - Prievidza
  6. pani Sipiczka - Neded
  7. PHDr.Holkovičová - kozmetika, Bratislava
  8. pani Botkova - Šamorín
  9. pani Šťastná - Bratislava
10. pán Kačmar - Vranov
11. pán Adamek - PrahaZhodnotenie účinnosti kombinovaného prístroja RIKTA

V posledných rokoch je v ponuke čoraz viac liečebných prístrojov z produkcie kozmického a raketového výskumu v bývalom ZSSR a teraz Ruskej federácie.
Odvaha kombinovať rôzne druhy žiarení s priaznivými biologickými účinkami sa vyplatila vo viacerých unikátnych prístrojoch.

Prístroj RIKTA je založený na MIL technológii (zlučuje magnetické, infračervené a laserové žiarenia), je využívaný v medicínskej praxi na celom svete (viď referencie).
Na našom pracovisku sme vyskúšali liečbu prístrojom RIKTA u 20 pacientov s ochoreniami pohybového aparátu v rôznych vekových kategóriách.

Biologické účinky:
- Biostimulačný - (zvýšenie metabolizmu, premena ADP na ATP, regenerácia, novotvorba ciev, tvorba kolagénu,...)
- Protizápalový – (prostredníctvom syntézy prostaglandínov)
- Analgetický – (stimuláciou tvorby endorfínov, prostredníctvom Melzackovej teórie bolesti).

Dg. Spektrum:
5 pacientov s myosacyálnym syndrómom C a LS úseku
5 pacientov s bolesťami bedrových kĺbov pri coxartróze
5 pacientov s Calcar calcanei
5 pacientov s epikondylitídami.

Kombinácia 4-och liečebných faktorov:
- IR impulzný laser 890 nm
- Pulzné infračerv. širokospektrálne žiarenie (860-960 nm)
- Pulzné červené svetlo (600-750 nm)
- Jednosmerné magnetické pole (35 mT)

V čase aplikácie na 1 bod 1 – 5 min.,
10 aplikácií každý deň mimo víkendov v priebehu 2 týždňov.
Liečba aplikovaná na 10 – 15 bodov pri jednom sedení pri dodržaní bezpečnostných opatrení (ochranné okuliare).
Pred a po liečbe bolo urobené vyhodnotenie podľa vizuálnej analógovej škály (VAŠ).
Priemer VAŠ pred liečbou bol 8,25 a po liečbe 2,2, čo možno považovať za priaznivý efekt liečby porovnateľný s ostatnými druhmi fyzikálnej liečby a hlavne svetloliečby.
Podobné a porovnateľné výsledky sú pri liečbe ochorení pohybového aparátu po aplikácii laserového žiarenia izolovane alebo pulzného magnetického žiarenia.

Záver:
Kombinované biologické účinky žiarení sú presvedčivo účinné v rehabilitačnej praxi a možno ich plne odporučiť k aplikácii.

MUDr. Miroslav Malay
Vedúci lekár FBLR                                                                                                29.11.2010
Ústredná vojenská nemocnica SNP
RužomberokFyzikálne metódy liečby (mil terapia) vo veterinárnej medicíne
Physical methods of treatment (mil therapy) in veterinary medicine

Bodnár, M., *Nagy, J., *Popelka, P.
Súkromný veterinárny lekár, Kremnická 9, 040 11 Košice
* Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

ÚVOD

V procese evolúcie boli celý čas biologické organizmy súčasťou prírodných elektromagnetických polí a ich vplyvu. Pôsobeniu elektromagnetických polí zeme sa živé organizmy museli prispôsobovať. Elektromagnetické vlnenie existuje vo vonkajšom prostredí, ako aj vo vnútri živých organizmov. Vo vedeckých kruhoch fyzikov, biológov a lekárov sa utvrdil názor, že elektromagnetické polia zohrávajú v živote organizmov veľmi významnú úlohu. Úroveň energií elektromagnetického vlnenia, spolupôsobenia a komunikácie medzi biologickými tkanivami vo vnútri a vzájomne medzi sebou je natoľko malé, že sa často krát nedajú presne vierohodne zmerať. Mnohé fenomény prírody nie je možné objasniť ináč ako vzájomné elektromagnetické pôsobenie na mikroskopickej úrovni (atómy, molekuly, bunky), ako aj na makro úrovni (orgány, systémy, organizmus, súbor organizmov). Elektromagnetické polia sú prítomné pri každom fyzikálnom a chemickom procese. To znamená, že ak príjme živý organizmus liek, v konečnom efekte liek účinkuje na elektromagnetickej úrovni. Výsledok pôsobenia lieku nakoniec prebieha formou biochemickej reakcie – prenosom elektrického náboja (elektrónov) a zmenou energetického stavu atómov a molekúl. Tieto biochemické zmeny nevyhnutne spôsobujú elektromagnetické vyžarovanie na úrovni rôznych frekvencií. V súčasnosti je potvrdené, že živé bunky navzájom spolupracujú, vymieňajú si energiu. Čo je ale najzaujímavejšie, vymieňajú si informácie pomocou infračerveného, mikrovlnového žiarenia a pomocou ultrazvuku na rôznych frekvenciách.

Kvantová fyzika s kvantom – fotónom, najmenšou elementárnou dávkou elektromagnetického žiarenia a na jej základoch postavená „Kvantová medicína“ pracujúca na úrovni veľmi nízkych energií je charakteristická pre procesy výmeny informácii. Preto mnohé efekty vyvolané pôsobením liečebných prístrojov kvantovej medicíny sa dajú vysvetliť nie energetickým ale informačným pôsobením vykazujúcim harmonizujúci účinok na vnútrobunkové procesy a medzibunkovú komunikáciu.


TEORETICKÉ ZÁKLADY KVANTOVEJ MEDICÍNY

1. Základné princípy MIL–terapie


MIL (Magnet - Infračerveno – Laserová) - terapia vznikla v polovici 80 rokov. MIL - terapia predstavuje kombinované súčasné pôsobenie na biologické štruktúry objektu (pacienta, živý organizmus) impulzným infračerveným laserovým žiarením, pulzujúcim široko pásmovým infračerveným žiarením, pulzujúcim červeným žiarením a jednosmerným magnetickým poľom.
Základným liečebným faktorom MIL – terapie je impulzné infračervené laserové žiarenie polovodičovej arzenid - gáliovej laserovej diódy. Laserové žiarenie je monochromatické s priestorovou a časovou koherenciou a polarizáciou. Vďaka týmto vlastnostiam vykazuje silné stimulačné pôsobenie na krvné elementy, na membránovú a bunečnú výmenu hmoty. Aktivizuje nervové a imunologické procesy a systémy, výmenu hmoty.

Klinické efekty infračerveno - laserového žiarenia:
- aktivácia syntézy bielkovín (RNA, DNA),
- aktivácia enzýmov,
- zlepšenie mikrocirkulácie a biochemického zloženia krvi,
- regenerácia tkaniva,
- stimulácia syntézy kolagénu,
- antiflogistický účinok,
- antiedematózny účinok,
- analgetický účinok,
- stimulácia imunitného systému,
- zvyšuje syntézu prostaglandínov.

Pulzujúce širokopásmové infračervené žiarenie polovodičových svetelných diód spôsobuje biologický účinok dôsledkom veľkej spektrálnej šírky, nekoherentnosti a nepolarizovateľnosti. Preniká do hĺbky a jeho vplyvom sa harmonizuje centrálny a vegetatívny nervový systém.

Klinické efekty širokopásmového infračerveného žiarenia:
- mierne prehriatie tkanivových štruktúr povrchových vrstiev tela,
- pôsobenie na kožné receptory, zníženie prahu pocitov bolesti,
- aktivácia mikrocirkulácie,
- aktivácia regenerácie epitelu a kože,
- zvyšovanie hĺbky prieniku laserového žiarenia v tkanive.

Pulzujúce širokopásmové červené žiarenie polovodičových svetelných diód, preniká len do tenkých vrstiev, ale o to intenzívnejšie pôsobí, znižuje intenzitu zápalových procesov v koži a podkožnom tkanive hlavne vo vrstvách tkanív s množstvom pórovitého spojivového tkaniva. Mimo toho červené svetlo aktivizuje oblasť pôsobenia, spôsobuje lokálne zohriatie tkanív.

Klinické efekty:
- lokálne tlmenie bolesti,
- zlepšenie mikrocirkulácie,
- antiedematózny účinok,
- výrazný terapeutický účinok v oblasti kĺbov s množstvom pórovitého tkaniva.

Jednosmerné magnetické pole otáča osy molekulárnych magnetických dipólov. Zvyšuje vnútornú energiu molekúl, dovoľuje taktiež udržať molekuly tkaniva v disociovanom stave. To zvyšuje efekt iných liečebných faktorov MIL – terapie na molekulárnej a bunkovej úrovni. Intenzívnejší tok ionizovaných molekúl krvi cievami a pod vplyvom magnetického poľa spôsobuje ich nalepenie na steny ciev a vyvoláva turbulentné prúdenie krvi, čo zvyšuje nasýtenie tkaniva kyslíkom a zvyšuje odvod metabolitov z tkanív.

Klinické efekty:
- výrazný analgetický účinok
- zvyšovanie energetického potenciálu buniek
- zlepšenie hustoty tkaniva
- zvýšenie antiedématozneho účinku laseru

Všetky uvedené fyzikálne veličiny, majúce liečebné účinky a pôsobia súčasne v čase podporujúc jedna druhú, dosahujú vynikajúci fyzioterapeutický, liečebný a energeticko harmonizujúci profylaktický efekt.

Energia fotónov laserového žiarenia prístrojov je menšia ako 1,5 eV a je malá na to, aby spôsobila ionizáciu organických molekúl a narúšala jestvujúce biochemické procesy alebo narúšala biopolymérne spojenia. Týmto je vylúčené riziko poškodenia organizmu laserovým žiarením, čo zabezpečuje vysokú úroveň laserovej bezpečnosti magnet – infračerveno - laserových prístrojov.

Hĺbku prenikania do tkaniva vymedzujú parametre prístrojov dané frekvenciou pulzovania a vlnovou dĺžkou impulzného lasera 0,89 mikrometra. Táto vlnová dĺžka je pre biotkanivá opticky najpriepustnejšia. Veľkosť pohltenej energie tkanivom závisí od množstva prítomných receptorov, t.j. štruktúr, ktoré sú schopné pohlcovať svetlo danej vlnovej dĺžky.

Výberom frekvencie pulzovania lasera (5 Hz, 50 Hz, 1000 Hz, alebo kolísavá frekvencia) je určený výkon vo W.cm-2 a veľkosť energie J.cm-2 prenikajúcej tkanivom. Je známe, že nízke frekvencie slúžia na regeneráciu tkaniva, spôsobujú zníženie hladiny cholesterolu krvi, zvyšujú imunitu organizmu, pôsobia protizápalovo. Naproti tomu vyššie frekvencie pôsobia antiedématozne a spazmoliticky.

Kolísavá frekvencia aktivuje imunokompetentné oblasti a zabezpečuje rýchly nástup odpovedajúceho efektu.


2. Fyzikálne základy MIL – terapie

Fyzikálne - biologické odozvy biotkanív na pôsobenie nízko intenzívneho žiarenia nemôžeme považovať za dostatočne prebádané aj pri existencii mnohonásobných vedeckých sledovaní.

Základným efektom infračerveného žiarenia je mierny ohrev pri veľkej hĺbke prenikania . Terapeutický efekt je spojený s aktiváciou procesu mikrocirkulácie v biotkanive a aktiváciou molekúl, stimulovanie fyzikálno - biochemických procesov.

Pulzujúce širokopásmové červené žiarenie okom viditeľného spektra má väčšiu energiu kvanta v porovnaní s infračervenou časťou spektra (menej než 2eV). Je nedostatočné pre spôsobenie deštrukčných procesov v tkanive, ale aktivizuje mnoho procesov v biologicky aktívnych zónach. Takéto zóny sú oblasti s veľkým množstvom pórovitého spojivového tkaniva (paravertebrálna časť tela). Mimo toho kožná sieť krvných vlásočníc a lymfatická sieť sa prejavujú ako imunokompetentné oblasti.

Ako už bolo uvedené, jednosmerné magnetické pole ma výrazný potenciál, s účinkom pri všetkých kvantových terapiách. Je známe, že v organizme sústavne prebiehajú procesy elektrickej disociácie molekúl a s ňou súvisiace procesy. Energia vznikajúca pri disociácií sa plne spotrebuje pri obnovovaní molekúl. Pri tomto procese všetky deje vyúsťujú do tepelnej rovnice rovnováhy. Fotoelektrický efekt, pri ktorom laserové žiarenie dosahuje hodnoty vyvolávajúce disociáciu sa zosilňuje jednosmerným magnetickým poľom umožňujúcim udržať molekuly v disociovanom stave na vymedzený čas. Pri tom sa vytvára energia spôsobujúca bezstratovú výmenu v medzibunkových priestoroch a vytvára tepelný spád v biotkanive. Vplyvom magnetického poľa sa zvyšuje dielektrická prenikavosť biopolymérov, čo zvyšuje prenikanie infračerveného žiarenia do hĺbky tkaniva a taktiež sa zosilňujú turbulentné procesy v cirkulujúcich tekutinách. Vzájomným odpudzovaním rovnako nabitých častíc ionizovanej tekutiny dochádza k väčšiemu pritlačeniu sa na steny cievnych kapilár, čím sa zosilňujú procesy výmeny. Takto na princípe základného fyzikálneho efektu biologickej stimulácie na živý organizmus a tkanivo pôsobí MIL žiarenie na atómy a molekuly.

Pohlcovaním svetelného vlnenia dochádza k nabudeniu elektrónov atómov a molekúl hmoty s nasledujúcou migráciou elektrónovej exitácie, čo vyvoláva prvotný fotofyzikálny efekt a vznik druhotných fotochemických reakcií.

Pre lepšie pochopenie procesov na atómovo - molekulárnej úrovni, ktoré vyvolávajú biologické zmeny je potrebné v prvom rade pochopiť technické charakteristiky magnet - infračerveno - laserového prístroja a vysvetliť čo predstavujú a čo prinášajú v procese MIL – terapie.

Energia fotónov infračerveného spektra kolíše v rozmedzí od 1 do 1,5 eV. Pre porovnanie, energia medziatómových spojení biopolymérov je v rozmedzí 2,06 až 12,6 eV. Napríklad minimálna energia spojenia /C-N/ uhlík - dusík odpovedá 2,06 eV. Energia spojenia /C-C/ a /C=C/ je vyššia. Z toho vyplýva, že energia fotónov infračerveného žiarenia je nepostačujúca na poškodenie medzimolekulárnych spojení biomateriálov. Súčasne je dostatočná pre stimuláciu kmitavých procesov hmoty a aktiváciu elektrického nabudenie atómov. Pritom svetelná energia sa úplne využije na fotofyzikálne reakcie, svetlo sa zmení na teplo. To vyvoláva tepelné rozčírenie cytoplazmy a membránových kanálov, stimuláciu biologických procesov, zmenu elasticity plazmy a vnútorných membrán. Teplotný spád vyvolaný žiarením prístroja je dostatočne malý (menší ako 1°) a podstatne menší ako hodnota pri ktorej vznikajú nevratné zmeny v bunkových štruktúrach.

Rozpätie vĺn širokopásmového pulzujúceho infračerveného žiarenia magnet - infračerveno - laserového prístroja je 860 – 960 mikrometrov.

Energia kvanta je vyššia ako pri laserovom žiarení a dosahuje1,6 eV. Napriek tomu nekohorentný nepolarizovaný širokopásmový charakter takéhoto žiarenia zabezpečuje úplnú bezpečnosť pôsobenia na biologické tkanivo. Toto žiarenie spolu s druhými pôsobeniami zabezpečuje MIL – terapii liečebný efekt a veľkú hĺbku prenikania laserového žiarenia tkanivom.

Širokopásmové pulzujúce červené žiarenie o vlnovej dĺžke 640 – 740 mikrometrov, má maximálnu energiu fotónu okolo 2 eV. Táto energia je blízka energii spojenia atómov /C – N/. Pri pohltení svetla tohto vlnového rozpätia tkanivom je možná disociácia oddelených molekúl povrchovej vrstvy, napriek tomu k deštruktívnym procesom nedôjde. Okrem toho pulzujúce červené svetlo zvýrazňuje prácu terminálu, je silným psychoterapeutickým faktorom.

Indukcia jednosmerného magnetického poľa magnet - infračerveno – laserového prístroja je 35 ± 10 mT (militesla). Je postačujúca na preorientovanie dipólov molekúl v tekutinách. Teoreticky a prakticky je dokázané zosilnenie efektu biostimulácie pri súčasnom pôsobení fyzikálnych veličín, ktoré zahŕňa MIL – terapia v praktickom prevedení magnet - infračerveno - laserovom prístroji.

Výkon impulzu laserového žiarenia magnet - infračerveno - laserového prístroja /M1/ je 4W alebo 8W. Pri neprerušovanom pôsobení takého výkonu by sme mohli hovoriť o vysoko energetickom pôsobení. Prístroj však pracuje v impulznom režime. Dĺžka každého impulzu predstavuje 90 až 130 nanosekúnd, pričom za ten čas do molekúl biotkaniva prenikne dostatočné množstvo energie pre dosiahnutie vybudenia a začatie fyzikálne – chemického procesu. Po skončení impulzu dochádza k pomalej odozve klesaním intenzity reakcie na atómovo - molekulárnej úrovni.

Pri vonkajších pôsobeniach sa všetky biosystémy usilujú o zastavenie narušenia svojej rovnováhy. Ak je v tkanive odklon od normy vyvolaný akýmkoľvek patologickým procesom, ktorého výsledkom je patologický stav, reakciou organizmu je bioaktivácia za účelom normalizácie stavu organizmu. Pre zosilnenie bioaktivácie je potrebné vyvolať biologicky pozitívne pohyby a rozkolísať škodlivé mechanizmy, ktoré majú snahu splynúť s prostredím. Prístroj môže generovať rôzne frekvencie pôsobením impulzov a to 5, 50, 1000 Hz alebo kolísavé od 1 do 250 Hz. Množstvo energie dodanej s vybranou frekvenciou do biotkaniva počas procedúry je dostatočné pre udržanie rezonančného efektu a spustenie mechanizmov adaptácie na potrebnej úrovni. Pre infračervenú a červenú oblasť spektra platia všetky zákony optiky.


PERSPEKTÍVA ROZVOJA KVANTOVÝCH METÓD V BIOLÓGIÍ A MEDICÍNE

Svetová medicínska štatistika dokazuje každoročný nárast dopytu po ekologicky čistých zaradeniach, ktoré majú veľký terapeutický, preventívny a ekonomický efekt a potvrdzuje skutočnosť, že výroba zariadení pre kvantovú medicínu prevyšujú rast výroby ostatných perspektívnych technológií.

Kvantová MIL - terapia sa už teraz používa pri liečení mnohých ochorení zvierat a stále viac sa využíva aj v pestovaní rastlín. Výsledky a celosvetové sledovania poukazujú na možnosti efektívneho využívania kvantových metód pri liečení a prevencii onkologických ochorení, syndrómu chronickej únavy, pokročilej sklerózy, cukrovky a iných ťažko liečiteľných chorôb.

Analýza mnohých serióznych publikácií dovoľuje opätovne potvrdiť, že profylaktické a všeobecne stimulujúce kurzy MIL – terapie sú schopné predĺžiť aktívny život.

Práce na zisťovaní vplyvu elektromagnetických žiarení svetelného spektra na genetickú štruktúru bunky dovoľujú dúfať v možné využívanie kvantových metód v genetickom inžinierstve, pokusoch pri klonovaní a transplantáciách.


PRAKTICKÉ VYUŽITIE MIL TERAPIE VO VETERINÁRNEJ MEDICÍNE

Chirurgia a ortopédia

Liečba rán - traumatické a operačné. Zápalové infiltráty bez príznakov hnisania. Hnisavé zápalové infiltráty. Popáleniny a omrzliny. Trofické jazvy rôzneho pôvodu. Pooperačné parézy a črevné parézy .

Obr.1 Kôň - chladnokrvný, valach, päťročný (Vulna cutis et subcutis). Poranenie tupým predmetom-napichnutie sa na hrdzavý roxor na dvore, stav na piaty deň po poranení pred terapiou.

Myozitídy a tendovaginitídy. Artritídy a artrózy. Poškodenia kĺbového väziva. Traumatické zlomeniny kostí. Osteochondróza.

Obr.2 Kobyla plnokrvná, 16-násť ročná (Tendovaginitis chronica), stav po štyroch mesiacoch od traumy

Obr.3 Fena (labradorsky retriever), 8 ročná (Artritis articuli coxae), dlhodobá terapia

Interná medicína

Akútna a chronická rinitída. Akútny a chronický zápal ucha. Sinusitídy (maxilárne, frontálne). Akútny a chronický zápal mandlí

Obr.4 Pes Bígl, 4 ročný (Otitis chronica), dlhotrvajúca liečba

Stomatológia

Akútna gingivitída. Parodontóza. Akútna pulpitída. Fraktúry čeľusti.

Kardiológia a pulmológia

Ischémia, kardiomyopatia a srdcová nedostatočnosť. Myokarditída. Akútna a chronická pneumónia. Akútna bronchitída. Bronchiálna astma.

Obr.5 Kôň hucul, valach, ročný, Pharingitis acuta

Gastroenterológia

Akútne a chronické choroby pečene. Akútna a chronická gastritída a pankreatitída.

Gynekológia

Endometritídy a endometriózy. Retenčné cysty vaječníkov. Mastitídy - prevencia a liečba.

Obr.6 Koza (4 ročná), Mastitis acuta

Urológia, nefrológia

Akútna a chronická prostatitída. Akútna chronická cystitída. Akútna a chronická pyelonefritída a glomerulonefritída.

Dermatológia

Ekzémy a dermatitídy rôznej etiológie. Toxikodermia a svrbivé dermatózy.

                                                                                                                            Literatúra u autorov

Copyright © 2008 TEMDENT.sk