NOVINKA
v oblasti ochrany zdravia lekárskeho personálu

Špeciálne medicínske ochranné rukavice, tzv. “krúžkové“, ktoré sa nedajú bežným spôsobom prerezať, zhotovené zo syntetického vlákna.

Sú určené pre zosilnenú ochranu rúk pred porezaním pri práci s pacientmi infikovanými vírusmi hepatitídy B, C a HIV.V oblasti veterinárneho lekárstva rukavice chránia pred prenosom rôznych infekcii zo zvieraťa na človeka.
Rukavice „krúžkové“ sú sterilné, viacrázové a môžu sa opakovane použiť až 12-krát, čím Vám ušetria náklady, vynaložené na bezpečmosť Vášho zdravia.
Rukavice sa vyrábajú v troch veľkostných kategóriách – S, M a L.
Názov „krúžkové“ označuje spôsob zhotovenia – pletenie zo špeciálnej odolnej syntetickej nite spôsobom pripomínajúcim krúžkovú zbroj stredovekých rytierov.

Použitie:

Rukavice sú určené pre zosilnenú ochranu rúk pred porezaním pri práci s pacientmi infikovanými vírusom hepatitídy B, C a HIV.
Rukavice sa môžu používať v poliklinikách, nemocniciach a iných medicínskych zariadeniach a tiež vo veterinárnom lekárstve.

Vonkajší vzhľad výrobku:

Rukavice „Krúžkové“ R chirurgické sú pletené zo syntetickej nite „DAJNIMA-B“ alebo analogickej.Rukavice sú päťprsté, bezšvové, bez rozdelenia na pravú a ľavú ruku, palce sú priame. Manžety rukavíc sú olemované dvojitou gumičkou pre zamedzenie zrolovania, ktorá je ovinutá termostabilnou niťou.
Vyrábajú sa nasledovné rozmery rukavíc : S, M, L.
Rukavice majú vnútorné a vonkajšie balenie.
Vonkajšie balenie – hermetický obal.

Vonkajší vzhľad výrobku:

Sada krúžkových chirurgických sterilných rukavíc obsahuje :
vonkajší obal 1 ks
vnútorný obal (vkladací) 1 ks
rukavice jedného rozmeru 1 pár
návod na použitie 1 ks
Rukavice sa vyrábajú v súlade s TU 9398-008-18078209-2003.
Systém manažmentu kvality je certifikovaný v súlade s GOST ISO 9001-2011 ( ISO 9001:2008) a EN ISO 13485:2012.
Výrobok zodpovedá štandardu kvality a bezpečnosti RF a EU.Rukavice sa vyrábajú sterilné.Sterilizácia sa vykonáva použitím oxidu etylénu.
Tabuľka rozmerov :
Rozmer          Farba ovinutia manžety          Artikel
S (6 – 6,5)              červená                    404 SCR 098
M (6,5 – 7)              zelená                      404 MCR 098
L (7,5 – 8)              biela                          404 LCR 098

UPOZORNENIE!
Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu .Tento výrobok smie používať len kvalifikovaný a poučený medicínsky personál.

Použitie syntetickej nite „DAJNIMA B“ alebo jej obdoby zosilňuje ochranu rukavíc pred porezaním, no nie sú 100% garanciou ochrany.Rukavice nechránia pred prepichnutím.

Kontraindikácie:

Nepoužívať pri poškodení celistvosti balenia.Nepoužívať po skončení záručnej doby.Nepoužívať pri objavení poškodenia výrobku.

Spôsob použitia:

Rukavice sa natiahnu na ruku, na ktorej už sú natiahnuté latexové chirurgické rukavice.
Na „krúžkové“ rukavice je taktiež potrebné natiahnuť latexové chirurgické rukavice.Po použití sa „krúžkové“ rukavice musia ošetriť nasledovným spôsobom :
dezinfekcia
predsterilizačné očistenie
sušenie
kontrola pred ďalším použitím
sterilizácia

Odporúčanie k opakovanému použitiu:

Na základe vykonaných skúšok sa ochranné „krúžkové“ rukavice smú použiť nie viac ako 12-krát, počet použití závisí aj od špecifiky a dĺžky medicínskej procedúry, pri ktorej sa používajú.
Pri opakovanom použití dôkladne dbajte na vyššie uvedený postup prípravy.
Výrobca nesie zodpovednosť len za prvé použitie výrobku.

Ošetrenie rukavíc:

Použitie umývacích a dezinfekčných roztokov (režimy a koncentrácie), a taktiež sterilizácia sa vykonáva v súlade s MU- 287-113 z 30.12.98 „Metodických pokynov ku dezinfekcii, predsterilizačnej očiste a sterilizácii výrobkov medicínskej povahy“

Dezinfekcia:

Dezinfekcia krúžkových rukavíc sa vykonáva nasledujúcou metódou:
fyzicky (vriacou vodou alebo sterilizáciou v autokláve) alebo
chemicky (namáčanie v dezinfekčnom roztoku ), pritom je praktické používať roztoky, ktoré majú dvojitú funkciu -
dezinfekčnú a čistiacu napr. peroximed, 3% peroxid vodíka spolu s čistiacim prostriedkom, neutrálne anolyty, elektrochemicky aktivovaný roztok hydrochloridu sodíka, Lyzetol AF,
Septodor – forte, Virkon a iné.
Zovretie v destilovanej vode pri teplote 99 + 1 °C a čas 30 +5 min.
Sterilizácia v autokláve tlak P = 0,05 MPa (0,5 kgc/cm2) alebo v dezinfekčnej komore pri T= 110 +2 °C, čas 20 +5 min.
Namáčanie v 3% roztoku HO + 0,5 % Progres, Lotos, Aina), čas 180 min.
Namáčanie v 0,25 % hydrochloride sodíka, získaným elektrochemickou metódou napr.na zariadení GPKRONT, čas 60 min.
Namáčanie v 2% roztoku Lyzetolu AF, čas 60 min.
Namáčanie v 0,4 % roztoku Septodor-Forte, čas 90 min.
Po dezinfekcii musia byť rukavice dôkladne umyté v tečúcej vode
do úplného vymiznutia zápachu dezinfekčného roztoku.

Predsterilizačné očistenie:

Po dezinfekcii sa rukavice musia predsterilizačne ošetriť buď ručným spôsobom alebo cestou namáčania v nádobe alebo v pračke
v jednom z roztokov (Biolit, Biolit-1, Loto O Automat, Zyfa, Luč, NAHCO3, katolity a iné).
Namáčanie v 3%-nom roztoku Biolitu, Biolitu-1 teplota T 40 °C, čas 15 min.
Namáčanie v 0,5 %-nom roztoku Zyfy, Luči, T 50 °C, 15 min.
Namáčanie v 3 % roztoku NAHCO3, teplota min.18 °C, čas 15 až 45 min.
Namáčanie v katolytoch bez riedenia, teplota min .18 °C, čas 45 min.
Sušenie – rukavice presušiť vzduchom alebo pomocou utierky.Nepoužívať sušiarne s horúcim vzduchom, pretože silné teplotné prepady môžu závažne znížiť ochranné vlastnosti rukavíc.

Kritériá kontroly pred opakovaným použitím:

Pred opakovaným použitím sa krúžkové rukavice musia skontrolovať čo sa týka :
opotrebovania a roztrhnutia
závažnej straty elasticity
porezania
narušenia kresby povrchu rukavíc
arušenie švov

Procedúru kontroly je potrebné vykonávať pred každým použitím.
Keď stav rukavíc nezodpovedá vyššie uvedeným kritériám, je potrebné ich zlikvidovať.
Rukavice sa nesmú použiť, keď nespĺňajú aspoň jedno z kritérii previerky pri ich opakovanom použití.

Sterilizácia:

Sterilizácia sa vykonáva v autokláve v následnom režime:
Teplota        121 °C        134 °C
Čas              20 min.       5 min.

Podmienky uskladnenia:

Teplota vzduchu: + 5 °C až 40 °C.Relatívna vlhkosť vzduchu do 80 %.

Záručná doba:

3 roky odo dňa výroby (sterilizácie) rukavíc.

Životnosť:

Garantovaná doba životnosti rukavíc je 3 roky odo dňa predaja pri opakovanom použití nie viac ako 12 krát.

Výrobca:

ZAO Diaklon, RF

Dovozca:

Temdent, Jamnického 7, 84105 Bratislava, SR
www.temdent.sk, temdent@gmail.com, kontakt: 0903712308

Rukavice krúžkové chirurgické sú zaradené do triedy B medicínskych odpadov a po ich konečnom použití sa musia dezinfikovať a zlikvidovať v zmysle pravidiel San Pin 2.1.7.2790-10.

EC REP
ISO EN ISO
9001:2008 13485:2012


späť na zoznam produktov

Copyright © 2008 TEMDENT.sk